Número 8

RECERC nº8 – 2015

Aquest número sobre les llengües i l’ensenyament ha estat preparat en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (acadèmia de la llengua catalana, delegació de Perpinyà), i l’ICRECS, Institut català de recerca en ciències socials.

 

Sumari

ENSENYAMENT, IMMERSIÓ, PLURILINGUISME

 

– Els articles

Sistemes pedagògics en immersió

Article 1 : Martí Teixidó (Societat Catalana de Pedagogia, Barcelona) – L’ensenyament per immersió a Catalunya (text en català, en anglès i en francès)
Resum

Article 2 : Francesc Franquesa (la Bressola) – El sistema d’immersió lingüística a les escoles de la Bressola (text en català i en francès)
Resum

Article 3 : M. Dolors de Ribot i alt. (Universitat de Girona) – Avaluació del treball cooperatiu i de la verticalitat a les escoles de la Bressola (Catalunya Nord) (text en català)
Resum

Article 4 : Elsa Santos (doctoranda, ensenyant a l’Escola Andorrana) – L’organització social de la classe dins l’Éscola Andorrana. Com gestionar aquesta variable per a ajudar els alumnes amb dificultat d’aprenentatge (text en francès)
Resum

Article 5 : Rossend Areny (ensenyant a l’Escola Andorrana) – L’Escola Andorrana, un sistema educatiu peculiar (text en català)
Resum

Plurilingüisme

Article 6 : Sílvia Llach (Universitat de Girona) – El repte d’assolir la competència plurilingüe i pluricultural (text en català, en anglès i en francès)
Resum

Article 7 : Esteve Clua (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) – Els métodes d’intercomprensió de les llengües romàniques. Eurocomrom (text en català)
Resum

Article 8 : Patrici Baccou i Xavier Ferré (Calandretas) – Familhas de Lengas. Del bilinguisme immersiu al plurilinguisme (text en occità)
Resum

Llengua i societat

Article 9 : Brauli Montoya Abat (Universitat d’Alacant i IEC) – És possible la revernaculització al País Valencià ? (text en català i en francès)
Resum

Article 10 : Joan Becat (ICRESS i IEC) – La creació de la llicenciatura de català, 1982-1984, textos i documents (en català i en francès)
Resum

 

Dossier

La situació de la recerca i de l’ensenyament en Llengües i cultures regionals el 1983 (mapes i comentaris : conjunt de les llengües de França, català, occità, llengua d’oïl, crioll, franco-provençal, basc, alsacià, bretó, cors, centres del CNRS) (en català i en francès)
Resum

 

Les ressenyes i les notes de lectura :

Obres de referència
Llibres recomanats
Sumari de revistes
Tesis, HDR i memòries

Preparació per Miquel Payrot