Números

Al voltant dels temes evocats dins els objectius, cada número de la revista electrònica RECERC comporta un conjunt d’articles i un dossier. És completat per ressenyes i notes bibliogràfiques (ressenyes d’obres publicades, obres de referències, actes de col·loquis, sumari de revistes, tesis, HDR i memòries).

La digiteca és una particularitat de la nostra revista: cada número és acompanyat de documents sobre el català o sobre les llengües minoritàries o regionals. Son documents d’actualitat o documents d’arxius, de memòries, de testimonis, d’informes administratius o científics, de textos jurídics o de declaracions sobre les llengües, d’il·lustracions o de documents iconogràfics.

Les principals llengües  utilitzades dins RECERC son el francès i el català. Cada article és acompanyat d’un resum breu dins la seva llengua i d’un altre resum descriptiu dins una altra llengua. Totes les llengües estan acceptades, dins aquest cas els articles estaran acompanyats de tres resums, un dins la llengua de redacció, un en francès i un altre en català.