www.recerc.eu

La pàgina web de la Revista electrònica del Consorci d’Estudis Catalans

Les cultures, les civilitzacions, les llengües territorials, regionals, minoritàries o minoritzades ; llur història, els territoris, les institucions, les societats i les evolucions, les mutacions, les normes que les estructuren, que les coaccionen o que elles susciten ; les llengües en contacte i les polítiques lingüístiques ; les fronteres i les identitats ; les relacions transfrontereres. RECERC és una revista oberta a tots aquests camps, a les aproximacions i als enfocaments disciplinaris diversos i al debat científic.